Mk koolitus OÜ

Raamatupidamise alused
RAAMATUPIDAMISE ALUSED

MK Koolitus OÜ viib läbi Raamatupidamise aluste kursuse  03.märts -04.märts 2018; 10.märts-11.märts 2018 ja 24.märts-25.märts 2018  kl 10.00-16.00 (kolmel nädalavahetusel)

Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskuses aadressil: Viljandi 13B Türil

Raamatupidamise aluste kursus on suunatud neile, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele; väike- ning perefirmade juhtidele; sekretäridele/juhiabidele; andmesisestajatele ja algajatele, kellel puudub varasem kokkupuude raamatupidamisega ning kõikidele huvilistele.

Õppetöö toimub nädalavahetustel laupäeval ja pühapäeval  algusega kl 10.00-16.00, kokku 60 tundi, sellest auditoorset õpet 45 tundi ja iseseisvat tööd 15 tundi.

Koolituse eesmärk:  koolituse läbimisel omandatakse alusteadmised raamatupidamise põhitõdedest ja osatakse koostada peamiseid raamatupidamise aruandeid. Kursus on praktilise suunitlusega (praktiliste ülesannete lahendamine koos teooria õppimisega). Kursus loob eelduse raamatupidamise täiendkursuse   läbimiseks.

Koolituse hind: 225.- eurot, registreerimisel kuni 25.veebruar 2018 205.- eurot. Kokkuleppeliselt võimalus tasuda kahe osamaksena. Hinna sees loengud, loengukonspekt ja lisamaterjalid.

Koolituse läbiviija: MK Koolitus OÜ, lektor Marika Kaselo (kogemustega koolitaja ja raamatupidamise praktik).

Registreerimine ja informatsioon e-post/siit: marikakaselo@gmail.com, kontakttelefon 555 47 622. 

Tasumine: Registreerumise järel saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda MK Koolitus OÜ arvelduskontole: EE361010220252896227.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 28.veebruariks 2018, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Koolituse teemad

Raamatupidamise põhitõed:

Raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, terminid, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, kontoplaan, kahekordne kirjendamine, raamatupidamise registrid, majandustehingute kanded.

Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus:

Varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

Dokumentatsioon:

Raamatupidamiskannete dokumenteerimine, kasutatav dokumentatsioon ja dokumentide säilitamine, ülevaade raamatupidamise programmidest.

Aruanded:

Kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine, audiitorkontroll.