Mk koolitus OÜ

Oska leida oma tee! Motivatsiooni- ja karjääriõpe tööotsijatele

MOTIVATSIOONI- JA KARJÄÄRIÕPE TÖÖOTSIJATELE 

Kursuse kohad ja ajad järgmised:


Kursus on suunatud pikaajalistele töötutele, lühiajalistele töötutele, koolide lõpetajatele, lapsepuhkuse lõppemisel tööle minna soovivatele noortele emadele ja töökoha vahetust planeerivatele isikutele.

Õppekava koostamisel on lähtutud tööotsijate vajadusest.

Koolituse tulemusena omandavad  kursuse läbinud  teadmised  suhtlemisoskuste parandamiseks, eesmärkide püstitamiseks, koostööks erinevatel tasanditel ja karjääritee arendamiseks.

Koolituse käigus õppija: 

  • saab teadmisi suhtlemise tähtsusest ja mõjust
  • oskab püstida eesmärke ja ennast analüüsida
  • kaardistab hetkeolukorra ja vajaduste motivatsiooni
  • mõistab inimese ja organisatsiooni vahelisi suhteid
  • harjutab meeskonnatöö oskusi ja konflikti lahendamise oskusi
  • uurib uute õppimis- ja töövõimaluste leidmist
  • kavandab tööle kandideerimiseks konkreetsed tegevused
  • koostab isikliku karjääriplaani
Koolitusel  kasutab  koolitaja erinevaid aktiivõppe võimalusi: näiteks probleemide arutelusid grupis, individuaalseid analüüse, oma hetkeolukorra kaardistamist, situatsioonide lahendamist, meeskonnatöö harjutusi, rollimänge, simulatsioone, eneseanalüüse töölehtedel, praktilise situatsiooni lahendamist jms.

Oska leida oma tee!  Oleme abiks.

Koolituse läbiviija: Klaus Kaselo, pikaajalise juhi- ja personalitöö kogemusega lektor

Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 4 tundi iseseisvat tööd

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejatele tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Koolituse maksumus: 75.- eurot osalejale

Maksumus sisaldab: koolituspäevi, kohvipausi, koolitusmaterjale ja tõendit.

Tasumine: Registreerumise järel saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda MK Koolitus OÜ arvelduskontole: EE361010220252896227.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne koolituse algust.

Kontakt:
Marika Kaselo
koolitusjuht
55547622
e-post: marikakaselo@gmail.com